Stav územného plánu

Po počiatočných konzultáciách s obecnými zastupiteľstvami a občanmi obcí Veľké Kostoľany a Dubovany sme spracovali návrh na zmenu územného plánu do podoby Oznámenia o strategickom dokumente a pokračujeme v komunikácii so všetkými relevantnými inštitúciami.   Prioritou zostáva zóna určená pre výstavbu rodinných domov v zóne v blízkosti sadu,...