Stav územného plánu

Po počiatočných konzultáciách s obecnými zastupiteľstvami a občanmi obcí Veľké Kostoľany a Dubovany sme spracovali návrh na zmenu územného plánu do podoby Oznámenia o strategickom dokumente a pokračujeme v komunikácii so všetkými relevantnými inštitúciami.

 

Prioritou zostáva zóna určená pre výstavbu rodinných domov v zóne v blízkosti sadu, zároveň máme rozpracovaný projekt výstavby dvoch bytových domov. Pracujeme na vybudovaní samostatnej priemyselnej zóny určenej pre podniky s minimálnym zaťažením životného prostredia a vplyvom na kvalitu života rezidentov Vysielača. Viac informácií získate u konateľa spoločnosti Ing. Ľubomíra Bejdáka.