O Vysielači

Vysielač bol historicky územím strategického významu. Nachádzal sa tu 128 metrov vysoký strednovlnný a krátkovlnný vysielač, ktorý využívala armáda, neskôr na šírenie svojho signálu najmä Slovenský Rozhlas a Rádio Slovensko pre medzinárodné vysielanie. Svoje pôvodné poslanie prestal Vysielač plniť v roku 1988. O jeho súčasnom plánovanom využití rozhodli korene, lokálpatriotizmus a osobná zaangažovanosť investora, ktorý sa projektom výstavby chce zaslúžiť o udržateľný rozvoj v regióne a zvýšiť kvalitu života každého, kto túži po bývaní v úzkom kontakte s prírodou v ekonomicky silnej lokalite.

Ľudia za Vysielačom

Záujem revitalizovať lokalitu Vysielač a vybudovať tu plnohodnotnú obytnú zónu s kompletnou občianskou vybavenosťou a podmienkami na podnikanie prejavila rodina Mariána Šupu, ktorá už niekoľko generácií žije a úspešne podniká vo Veľkých Kostoľanoch. Zareagovala tak na zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach v lokalite, ktorý zostáva dlhodobo nepokrytý. Za týmto účelom založila dcérsku spoločnosť Alacres, s.r.o., ktorej úlohou je pretaviť ambiciózny zámer do konkrétnej podoby, dať projektu jasné kontúry a uviesť ho do života.

Tradícia a súčasnosť

Projekt Vysielač stavia na zachovaní tradičných hodnôt a zároveň vytvára priestor pre modernú bytovú a domovú výstavbu na pomedzí dvoch dedín, ktorých životy sú už dnes čiastočne prepojené. Dominantou areálu zostáva aj naďalej hlavná administratívna budova, ktorá prechádza rekonštrukciou a už dnes sa v nej nachádzajú plne vybavené kancelárske priestory na prenájom. Výsledkom ďalšej fázy rekonštrukcie bude vytvorenie zázemia pre spoločenské a kultúrne podujatia, ako aj expozície, ktorá bude mapovať históriu a súčasný rozvoj Vysielača.

novy_vysielac

Nový Vysielač

Nový Vysielač má ambíciu stať sa miestom pre plnohodnotný spokojný život a podnikanie.  Okrem individuálnej výstavby rodinných domov, výstavby na kľúč a bytovej výstavby rátame s vybudovaním komplexnej občianskej vybavenosti, ktorá zahŕňa obchody a služby, športoviská, plavecký bazén a menšie výrobné priestory na podporu zamestnanosti v lokalite. Prioritou zostáva zóna určená pre výstavbu rodinných domov v zóne v blízkosti sadu. Momentálne máme rozpracovaný projekt výstavby troch bytových domov.

←  Pozrite si schválený územný plán