Rozšírenie sietí dokončené

Dokončili sme rozšírenie sietí v centrálnej zóne – plyn 330 m, kanalizácia 139 m, prečerpávacia stanica, vodovod 405 m s hydrantmi. Na sieť bolo napojených šesť dominantných objektov, tesne pred spustením užívania. V súčasnosti sú už dokončené všetky inžinierske siete.

 

Na inžinierske siete je v súčasnosti napojená centrálna budova s dokončenými bytovými jednotkami, bývalá trafostanica, laboratórium, bývalá administratívna budova a hlavná budova Vysielača. Okrem bežných vedení sietí boli zároveň vybudované vodomerné šachty pre všetky objekty, hydranty a rozvody hasičskej vody a niekoľko vetiev kanalizácie s modernou prečerpávacou stanicou.

 

Rozšírili sme strednotlaké vedenie viacerými vetvami a vykonali kompenzáciu elektrického vedenia inštalovaného v areáli, pričom všetky siete sú vybodované tak, aby umožňovali jednoduché rozšírenie do ďalšieho územia a pripojenie ďalších objektov.