Územné rozhodnutia sú právoplatné

V súlade s našou dlhodobou stratégiou sme dokončili projekty, získali potrebné vyjadrenia a boli nám vydané právoplatné rozhodnutia o umiestnení stavby k nasledujúcim zónam:

  • súbor 16-tich radových domov,
  • 3 bytové domy po 22 bytov,
  • 54 pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov.

Vo všetkých prípadoch doplnené o súvisiacu infraštruktúru.