Nový vstup do územia

Vychádzajúc z potrieb aktuálnych, ale aj budúcich užívateľov nehnuteľností na Vysielači sme pristúpili k príprave realizácie nového vjazdu do územia.

Cieľom je odbremeniť centrálnu zónu, všetky obytné časti areálu a zároveň a zároveň uľahčiť prístup k objektom podnikania. Aktuálne sme v stave získavania potrebných stanovísk po tom, čo sme naprojektovali najvhodnejšie riešenie a toto konzultovali s profesnými inštitúciami.