Čoskoro vybudujeme cesty a chodníky

Polovica pozemkov na Vysielači už pozná svojich majiteľov, preto aj naše práce smerujú k dokončeniu základnej infraštruktúry obytnej zóny. Voda, plyn a kanalizácia sú už úspešne položené, na rade je teraz optika a najmä elektrika. Aktuálne dokončujeme fázu pokladania jednotlivých sietí a môžeme začať s fázou budovania cestných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia.

Cenu voľných pozemkov sa nám stále darí držať na pôvodnej relácii 57 € / m2 s DPH, aj napriek atraktívnej lokalite s jednou z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku a ľahkou dostupnosťou do okolitých miest a na diaľnicu D1. Napríklad, pozemok s rozlohou 750 m2 a s kompletnými inžinierskymi sieťami vás tak môže vyjsť na 42 750 € s DPH.

Navyše, stále máte možnosť získať pri kúpe pozemku bonus zdarma, a to kompletnú elektromerovú skriňu a v prípade pozemku s rozlohou aspoň 750 m2 do 30.11.2019 aj vybavenie stavebného povolenia.

O ďalších novinkách a priebehu revitalizácie Vysielača vás budeme priebežne informovať. Podrobnosti o ponúkaných pozemkoch nájdete TU.