Chcete dom? Smelo do toho, pol práce je hotovo!

Postaviť si dom podľa vlastných predstáv nie je ani zďaleka také ťažké, ako by ste si mohli myslieť. Ale ani také jednoduché ako ste dúfali. Dodržať treba predpísané povolenia, dokumenty aj zákonné lehoty. V záležitostiach okolo stavby domu vám pomôže sa zorientovať Managing Partner developerského projektu Vysielač, Ing. Ľubomír Bejdák.

Mám pozemok a premýšľam o stavbe domu. Čo je úplne prvá vec, ktorú mám urobiť?

V prvom rade by som odporučil venovať  čas  podrobnejšej  analýze  možností, ktoré pozemok ponúka. Napríklad, čo okrem domu chcem na pozemku mať? Chcem mať záhradu? Akú? Úžitkovú alebo okrasnú? Obidve? Chcem terasu, bazén alebo miesto pre iné voľnočasové aktivity? Netreba zabúdať ani na prístup, parkovanie, priestor pre sieťové prvky – šachty, skrinky, ale tiež na miesto pre nádoby na triedený odpad. Toto všetko do istej miery definuje veľkosť a typ domu, ktorý sa začne projektovať.

Okrem samotnej stavby sa zvykne za náročný považovať aj ceý administratívny proces spojený so získavaním povolení. Aké budem potrebovať ku stavbe domu?

Pre novobudované zóny, akou je napríklad Vysielač, je územné rozhodnutie spravidla už vydané. To zodpovedá nášmu prípadu. Ak nie je, je častou praxou, že pri  stavbe domu sa žiada priamo o územné rozhodnutie spojené so stavebným povolením. Najjednoduchšie je, ak je už vydané územné rozhodnutie upravujúce  povolenie na stavbu formou ohlásenia jednoduchej stavby, vtedy je proces rýchlejší a jednoduchší. Ak teda nejdete žiadať o samostatné územné rozhodnutie, vo všetkých ostatných uvedených príkladoch potrebujete projektovú dokumentáciu (PD) pre stavebné povolenie. Stavebníkom domu by som poradil, aby zvážili rozumný počet vyhotovení PD tzv. paré, pretože dve idú na stavebný úrad (jedno vám k vydaniu povolenia úrad vráti), cca dve rozložené na jednotlivé stavebné časti (architektúra, voda, kúrenie a pod.) pošlete po úradoch k získaniu vyjadrení, pričom väčšina sa vám vráti a niektoré z nich aj potvrdené. Takto potvrdené projekty budete potrebovať pre kolaudáciu (povolenie na užívanie stavby), a preto ich nesmiete nikam odovzdať. Jedno môže od vás požadovať developer, najmä  ak má vo vlastníctve siete, a teda sa vyjadruje k širšiemu kontextu stavby, cca ďalšie dve budete potrebovať pre samotnú realizáciu, pri ktorej sa jedno spravidla znehodnotí. Zo skúseností nám teda vychádza počet 6-7 paré.

Ako dlho trvajú povoľovacie a schvaľovacie konania a je lepšie vybavovať všetko svojpomocne, alebo zveriť túto úlohu firme, ktorá sa na to špecializuje?

Skúsená firma vie lepšie zvládnuť logistiku dokumentácie a žiadostí, pozná miesta, kde je potrebné žiadosti predkladať a čo je ich povinnou prílohou, čo šetrí množstvo času. Táto služba je štandardne spoplatnená sumou od cca 250 po cca 650 € bez poplatkov úradom a ponúkame ju našim klientom aj my. Firma má výhodu v tom, že má na príslušných úradoch vybudované aj vzťahy, vďaka ktorým vie ľahšie vysvetliť, doplniť žiadosti a podobne. A nepodceňoval by som ani už spomínaný časový faktor. Pre firmu je inžiniering práca, ktorej sa venuje počas dňa. Súkromne idú „vybavovačky” na úkor voľna alebo zamestnania, čo môže byť  nepohodlné. Nepopieram však, že je to lacnejšie. Pokiaľ ide o dĺžku trvania konaní, zákonné lehoty sú 30 resp. 60 dní od podania žiadosti, pričom proces začína oznámením o začatí konania, následne prebieha samotné konanie a je vydané rozhodnutie alebo súhlas s realizáciou jednoduchej stavby. Ohlásenie jednoduchej stavby je cca o 4-6 týždňov rýchlejšie – odpadá časť doručovania a čakania na reakcie účastníkov a toto trvá cca 6-8 týždňov.

Jednou z vecí, na ktorú možno nový vlastník hneď nemyslí, sú siete. V akom štádiu je ich budovanie na Vysielači? Sú už súčasťou pozemkov určených na predaj?

Toto je veľmi dôležitá téma. Pri kúpe pozemku na výstavbu rodinného domu v rámci developerského projektu je dobré vedieť, či sú siete budované a aké. V našom projekte  Vysielač sú k dispozícii všetky siete, pričom napríklad optické pripojenie sa zakladá duplicitne – Telekomom aj nami. Vlastník by sa mal tiež vedieť informovať, kde sú ukončené prípojky – ak to nie je na jeho pozemku, bude totiž musieť riešiť vecné bremeno, aby naň vedel prípojku potiahnuť. Táto  komplikácia mu na Vysielači odpadá. Prípojky máme dotiahnuté 1m za hranicu pozemku vlastníka a vlastníkovi odovzdávame aj porealizačné zameranie. V kúpnej zmluve k pozemku tiež na neho prevádzame vlastnícke práva. Prípojky odovzdávame vlastníkom uzatvorené a ako benefit sme pre nich vybudovali aj elektromerovú časť, vrátane revízie. S niektorými sieťami sú tiež spojené ďalšie povinnosti, o ktorých nových vlastníkov pozemkov na Vysielači informujeme. Je to napríklad povinnosť pripojiť pozemok na odber elektriny do určitej lehoty.

Ponúkate svojim klientom pomoc pri financovaní? Máte napr. vlastný finančný produkt, spoluprácu s bankami alebo viete pomôcť s poradenstvom?

V tejto oblasti sa radi podelíme s našimi skúsenosťami, spätnou väzbou od zákazníkov, ale pre budúcich stavebníkov môže byť zaujímavá aj informácia, že pripravujeme spustenie ponuky finančných služieb s externými partnermi a tiež financovanie výstavby priamo našou firmou.

Mám pozemok, všetky dokumenty. Ako mám začať stavať?

V tejto oblasti sú štandardné tri cesty: stavať sám s pomocou remeselne zručných známych – to je asi najlacnejšie, ale aj najnáročnejšie. Bude vás to stáť množstvo energie a riziko, že nedosiahnete očakávanú kvalitu, je vysoké. Druhá možnosť je, že si stavbu budete manažovať a využijete partie remeselníkov. To si bude vyžadovať organizačné schopnosti a kontrolu vykonaných prác, prípadne môžete výstavbu odovzdať generálnemu dodávateľovi a riešiť iba kontrolu. Treba si však uvedomiť, že výstavba nie je len murárska práca – je to vývoj stavby v súlade s povoleniami, obstaranie materiálov, zabezpečenie prác, uzavretie zmlúv,  kontrola kvality, ale rovnako aj dokumentácia pre kolaudáciu a užívanie zariadení. Tretia možnosť je – najať si na realizáciu celej stavby firmu. Vtedy je dôležité overiť si jej doterajšiu prácu, ideálne aj fyzicky, a hovoriť s majiteľom. Mimoriadne potrebné je zadefinovať presne cenu resp. spôsob jej určenia, termíny a  rozsah odovzdaného diela. V každom prípade treba mať riadne uzatvorenú zmluvu, čo je na samostatnú tému.

Kedy je čas na kolaudáciu, kto ju robí, kde ju treba ohlásiť a vôbec, môžem bývať v neskolaudovanom dome?

O kolaudáciu žiada vlastník, t.z. stavebník. Malo by to byť v čase, keď je stavba dokončená v súlade so stavebným povolením, resp. súhlasom na realizáciu  jednoduchej stavby. So žiadosťou sa obraciate na úrad, ktorý povolenie vydal a tento by mal rozhodnúť o konaní do 30 dní. Neschválenie kolaudácie je podmienené v prvom rade výhradne zákonnými dôvodmi, z čoho by mali vyplývať podmienky povolenia, ktoré je potrebné splniť. Do času kolaudácie nie je povolené v stavbe bývať.