Alacres spustil projekt revitalizácie lokality Vysielač

Spoločnosť Alacres s.r.o. bola založená primárne na realizáciu projektov, ktoré majú zásadným spôsobom prispieť k všeobecnému zvýšeniu kvality života v danom regióne. Takým je aj projekt Vysielač.

V piatok 17. novembra 2017 prebehlo oficiálne spustenie projektu revitalizácie lokality Vysielač, ktorá sa nachádza medzi obcami Veľké Kostoľany a Dubovany. Za prítomnosti novozvoleného župana trnavského samosprávneho kraja, pána Jozefa Viskupiča, starostov okolitých obcí, čestných hostí, hlavného investora a približne 150 návštevníkov zo širokého okolia začala poklepaním základného kameňa nová etapa v živote tejto lokality.

Oficiálne spustenie projektu revitalizácie lokality Vysielač

Krátky zostrih z piatkového spustenia projektu Vysielač a poklepania základného kameňa IBV zóny.

Posted by Vysielač on 21. november 2017

 

Vysielač bol historicky územím strategického významu. Nachádzal sa tu 128 metrov vysoký strednovlnný a krátkovlnný vysielač, ktorý využívala armáda, neskôr na šírenie svojho signálu najmä Slovenský Rozhlas a Rádio Slovensko pre medzinárodné vysielanie. Svoje pôvodné poslanie prestal Vysielač plniť v roku 1988.

Záujem revitalizovať lokalitu Vysielač a vybudovať tu plnohodnotnú obytnú zónu s kompletnou občianskou vybavenosťou a podmienkami na podnikanie prejavila rodina Mariána Šupu, ktorá už niekoľko generácií žije a úspešne podniká vo Veľkých Kostoľanoch. Zareagovala tak na zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach v lokalite. Za týmto účelom založila dcérsku spoločnosť Alacres s.r.o., ktorej úlohou je pretaviť ambiciózny zámer do konkrétnej podoby.

Projekt Vysielač stavia na zachovaní tradičných hodnôt a zároveň vytvára priestor pre modernú bytovú a domovú výstavbu na pomedzí dvoch dedín, ktorých životy sú už dnes čiastočne prepojené. Nový Vysielač má ambíciu stať sa miestom pre plnohodnotný spokojný život a podnikanie. Okrem individuálnej výstavby rodinných domov, výstavby na kľúč a bytovej výstavby sa ráta aj s vybudovaním komplexnej občianskej vybavenosti, ktorá zahŕňa obchody a služby, športoviská a menšie výrobné priestory na podporu zamestnanosti v lokalite.

V piatok 17. novembra 2017 začala poklepaním základného kameňa nová etapa v živote lokality Vysielač, ktorá sa nachádza…

Posted by Vysielač on 20. november 2017