Pozvánka na stretnutie

Vážení obyvatelia Vysielača,

dovoľujeme si vás pozvať na informačné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 25.10. 2023 o 16:30 hodine na VYSIELAČI v priestoroch Športového centra, v miestnosti kaviarne na prízemí. Ide o neformálne informačné stretnutie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie, účasť na stretnutí je na individuálnom zvážení.

S pozdravom

Ing. Juraj Bliska
konateľ
ALACRES s.r.o